Board Member

RAMESH KHANAL

RAMESH KHANAL

CHAIRMAN

Dr.Krishna Prasad Khanal

Dr.Krishna Prasad Khanal

Chief Medical Superintendent

Laxmi Raj Regmi

Laxmi Raj Regmi

Medical Record Officer (Information Officer)

More Board Member >>

नाम पद रकम जम्मा त्र कर धरौटी खुद भुत्तानी

नाम पद रकम जम्मा त्र कर धरौटी खुद भुत्तानी
नाम कममप मा मा नान नन जनज नजज
नाम नज नजनज नज नज जव व जव
नाम नज ज नज वज जव जव जव

नोट माथी उल्लेखित रकमहरु मध्ये कसैको केही दावी विरोध भएमा ४८ घण्टा भित्र अस्पतालमा खवर गर्नु हुन अनुरोध छ ।


Title Download File


game of thrones season 7 episode I game of thrones season 7 watch online game of thrones season 7 live streaming game of thrones season 7 episode I voot voot apk uc news vidmate voot UC News cartoon hd cartoonhd cartoon hd apk cartoon hd download